Riziká tetovania

Tetovanie ako také je určitým spôsobom nevítaný zásah do kože, takže sa prirodzene môžu vyskytnúť nejaké tie riziká. Správnou starostlivosťou o tetovanie by ste ale tieto riziká mali eliminovať. Občas sa však môžu vyskytnúť nejaké prblémy.

Asi najznámejším problémom, ktorý môže pri tetovaní vzniknúť, je infekcia. Paradoxne sa toto riziko objavuje veľmi zriedka, pretože väčšina tetovacích salónov používa sterilné nástroje a dodržuje hygienické predpisy. Samozrejme by ste si to ale mali vždy skontrolovať a popýtať sa na tieto veci tetujúceho, ktorého ste si vybrali.

Nie príliš známym rizikom pri tetovaní je koloidný útvar, ktorý pripomína jazvu a môže sa vyskytnúť pri tetovaní. Opäť sa na toto riziko popýtajte u svojho tetujúceho. Občas sa môžu vyskytnúť alergické reakcie, ktoré zapríčiní príliš aktívny imunitný systém. Tento problém sa vyskytuje veľmi zriedka, pretože sa v súčasnej dobe používajú moderné atramenty, ale nedá sa vylúčiť. Obtiažne sa odstraňuje, väčšinou pomocou laserových operácií.

Hlavným rizikom tetovania avšak býva samotný človek, ktorý sa necháva tetovať. Ak sa mu tetovanie prestane páčiť, je veľmi ťažké ho odstrániť. Odstraňuje sa pomocou laseru, čo síce nie je lacná záležitosť, na druhú stranu je v dnešnej dobe možné odstrániť tetovanie prakticky bez jaziev, k úplnému odstráneniu je ale potrebných viac zákrokov. Možnou alternatívou je prekrytie tetovania iným, ktoré sa vám bude páčiť viac. Každopádne by ste si ale mali každé tetovanie rozmyslieť. Predsa len bude vyzerať o dosť inak za 30, 40 a 50 rokov.