Tetovanie sova | Fotogaléria motívy tetovania

Sova je nočný vták, symbolizuje múdrosť, pokoj a úctu k starobe. V pohanskej mytológii sova predstavovala posolstvo zla. Z toho vyplýva, že sova symbolizuje poznanie, a to ako v kladnom, ako aj v zápornom (čierna mágia) slova zmysle. Toto presvedčenie vyplýva zo sovích výrazných očí, ktoré mali byť akýmsi komunikačným kanálom medzi temnými silami.

Aj keď nie je tak častým motívom pre tetovania, pre svoj význam si ju necháva vytetovať stále viac ľudí. Najčastejším miestom bývajú ramená, boky, členky alebo aj ďalšie miesta.


MiniGal Nano Testsite
Motívy tetovania > tetovanie-sova


Ďalšie motívy tetovania:

A

B

C

D

E

F

H

CH

I

J

K

L

M

O

P

R

S

T

V

Y

Z