Tetovanie ruženec | Fotogaléria motívy tetovania

Všetci poznáme ruženec predovšetkým ako symbol cirkvi rímsko-katolíckej. Preto je ruženec bezpochyby ideálnym tetovaním pre vyznávačov tejto cirkvi. Ako lepšie utrdvit svoj ​​vzťah k Bohu, než si nechať vytetovať niektorý z takýchto symbolov na svoje telo?

Ruženec sa ale nemusí spájať len ku katolíkom. Samotný ruženec je totiž akási pomôcka pri počítaní modlitieb. Nie je teda podmienkou, aby bol na ruženci kríž, pretože existuje mnoho ďalších cirkví, ktoré používajú svoju vlastnú formu ruženca. Vždy ale tetovanie akéhokoľvek ruženca bude vyjadrovať pozitívny vzťah k náboženstvu. Ruženec vo forme náhrdelníku, či náramku je veľmi vďačným tetovaním na príslušných miestach, teda okolo krku, alebo okolo zápästia a podobne.


MiniGal Nano Testsite
Motívy tetovania > tetovanie-ruzenec


Ďalšie motívy tetovania:

A

B

C

D

E

F

H

CH

I

J

K

L

M

O

P

R

S

T

V

Y

Z