Tetovanie anjeli | Fotogaléria motívy tetovania

Tetovanie anjelov je jedno z najčastejších tetovaní vôbec - má symbolizovať vieru, či už v boha alebo v seba samého, taktiež krásu, ochranu a ďalšie atribúty. Anjeli sa tetujú na najrôznejšie miesta tela, nie je to ten druh tetovania, kde je to presne určené

Motív anjela môže mať rôzne obmeny - anjel môže držať nejaké predmety, najčastejšie to sú kvety alebo meč (v tomto prípade sa jedná o anjela strážneho). Motív anjela môže mať tiež negatívny význam, môže to byť posol smrti.


MiniGal Nano Testsite
Motívy tetovania > tetovanie-anjeli


Ďalšie motívy tetovania:

A

B

C

D

E

F

H

CH

I

J

K

L

M

O

P

R

S

T

V

Y

Z